Brandfogning & brandskydd

Brandfogning är en viktig del av byggnadssäkerheten, och den hjälper till att förhindra att bränder sprids och skyddar på så sätt både människor och egendom. Det finns många överväganden att göra när du planerar brandfogningen, inte minst när det gäller underhåll och dokumentation.

Hur fungerar brandfogning?

Brandfogning handlar om att använda speciella fogmaterial för att skapa en brandresistent barriär mellan olika delar av en byggnad. Dessa fogar används ofta runt dörrar, fönster, och andra öppningar för att förhindra att rök och lågor sprids snabbt vid en brand. Materialet expanderar vid höga temperaturer, vilket hjälper till att försegla utrymmen och minska risken för att elden och röken ska sprida sig.

Varför brandfogar man?

 • Säkerhet för människor
  En av de främsta anledningarna till brandfogning är att skydda människor. Genom att skapa en brandresistent barriär minskar man risken för att elden sprids snabbt genom en byggnad. Det ger människor mer tid att evakuera och ökar chansen att minska skador och rädda liv.
 • Skydd för egendom
  Brandfogning skyddar också egendom genom att minska skadorna på byggnader och dess innehåll. Genom att förhindra att elden sprids kan man begränsa skadorna och underlätta återuppbyggnaden efter en brand.

Viktigt att tänka på vid brandfogning

 • Materialval
  Användning av godkända och testade brandbeständiga fogmaterial är avgörande för att uppfylla säkerhetsstandarder.
 • Installation av kvalificerad personal
  Brandfogning bör utföras av erfarna och kvalificerade experter för att säkerställa korrekt installation och överensstämmelse med byggnadsstandarder.
 • Placering av fogar
  Placeringen av brandfogar är kritisk och bör vara strategiskt planerad runt öppningar, genomföringar och andra områden där elden kan tränga igenom.

Underhåll av brandfogning:

 • Inspektion och tester
  Regelbunden inspektion är viktigt för att säkerställa deras funktionen. Detta inkluderar att kontrollera att fogarna är intakta och att inga sprickor har uppstått, så att materialet fortfarande uppfyller sin funktion.
 • Reparation och återinstallation
  Om det finns tecken på skador eller om fogarna inte längre uppfyller säkerhetskraven, bör de repareras eller ominstalleras av kvalificerade yrkespersoner.

Vikten av dokumentation

Att dokumentera brandfogningsarbetet underlättar väldigt mycket i dialogen mellan byggherre och beställare, men även i eventuella samtal med försäkringsbolag. Den är viktig av flera skäl:

 • Du kan visa att du följer standarder
  Genom att ha dokumentation som visar att brandfogningen har utförts enligt gällande säkerhetsstandarder, kan man försäkra sig om efterlevnad och överensstämmelse med byggnadsregler.
 • Det underlättar Inspektioner
  Vid eventuella inspektioner från myndigheter eller försäkringsbolag underlättar dokumentationen processen och bevisar att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 • Underhållsplanering
  Dokumentationen kan användas för att skapa en effektiv underhållsplan, inklusive tidpunkter för inspektioner och eventuella reparationer eller uppgraderingar.

Sammanfattning

I slutändan är brandfogning inte bara en byggteknik; det är en mycket viktig säkerhetsåtgärd som värnar om liv och egendom. Att följa säkerhetsstandarder, genomföra regelbundna inspektioner och upprätthålla detaljerad dokumentation är viktiga steg som säkerställer att brandfogningen fortsätter att fungera över tid. Med rätt åtgärder kan brandfogning vara en pålitlig skyddsmur som står emot eld och rök, och som bidrar till att skapa säkrare och mer hållbara byggnader.

Har du frågor om brandfogning och passivt brandskydd?

Ring oss på:

Vi fixar alla typer av fogning

Fogning är ett moment som ofta glöms bort när en entreprenad planeras, men som ändå alltid måste utföras och dokumenteras. Vi på Alingsås fogtjänst erbjuder alla typer av fogningstjänster, har alla certifieringar som krävs och erbjuder all den dokumentation som byggnadsinspektörer och brandinspektörer kommer att kräva av dig.

Brandfogning

Brandfogning är avgörande för att förhindra brandspridning i byggnader.Det ökar brandsäkerheten och skyddar människor och egendom från skador

Fasadfogning

Fasadfogning används för att tätning och anslutning mellan olika byggmaterial på en byggnads exteriör, vilket säkerställer både väderskydd och estetisk enhetlighet

Fönster

Effektiv fönsterfogning bygger på rätt material och korrekt applicering. Det skyddar mot vatteninträngning, luftläckage och säkerställer långsiktig funktion.

Kök och badrum

.I kök och badrum används vattentäta, mögelresistenta fogmaterial med hög elasticitet och lätt rengöring. Professionell applicering är avgörande både för långvarig täthet och estetiskt tilltalande ytor.

Estetisk fogning

Estetisk fogning kan skapa fogar mellan olika byggmaterial eller ytor. Det påverkar den visuella upplevelsen av en yta eller byggnad.

Vattenskydd

Alla ytor är förbereds ordentligt. Vattentäta och flexibla material appliceras därefter mycet noggrant. God dokumentation, regelbunden inspektion och underhåll säkerställer långsiktig täthet.

Be oss om en offert

Behöver du hjälp med att räkna på ett jobb - eller har du kanske frågor inför en upphandling av fogningstjänster till ett projekt? Hör av dig till oss!

2 + 10 =

Har du frågor om fogning?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om fogning eller om de tjänster vi erbjuder. Allt börjar med ett samtal.

Slå en signal på: 0708-84 44 24

Följ oss på sociala medier

Adress
Rolfs Kullevägen 5
441 93 Alingsås

info@fogtjanst.se