Fogning av fasader

”En byggnad består av en mängd fogar med däremellan liggande byggdelar.”

– Alf Jerling, docent i byggnadskonstruktion, Chalmers tekniska högskola (1978)

Proportioner

Fogarna i en byggnad är till för att ta upp rörelser. Fogarna måste anpassas i storlek till byggelement för att kunna ta upp rätt mängd rörelse. Ju bredare element desto bredare fog. Fogmassans mängd gör att rörelse kan uppstå och tas om hand om.

Noggranna förberedelser

För nyproduktion är det viktigt att fogytorna är torra, rena och omålade när arbetet påbörjas.

När man byter ut gamla fogar i en fasad är det viktigt att rengöra ytan noggrant för att avlägsna eventuellt smuts, damm eller andra föroreningar. Detta säkerställer en bättre vidhäftning för den nya fogmassan.

Målning

Det går att måla på fogmassa men det bästa är om man hittar rätt nyans på fogen så att den matchar husfärgen, eftersom färg är stum så följer den inte med i fogens rörelse och sprickor kan uppstå. Alingsås fogtjänst har en mängd olika kulörer på fogmassa och hittar alltid en nyans som passar.

Vi fixar alla typer av fogning

Fogning är ett moment som ofta glöms bort när en entreprenad planeras, men som ändå alltid måste utföras och dokumenteras. Vi på Alingsås fogtjänst erbjuder alla typer av fogningstjänster, har alla certifieringar som krävs och erbjuder all den dokumentation som byggnadsinspektörer och brandinspektörer kommer att kräva av dig.

Brandfogning

Brandfogning är avgörande för att förhindra brandspridning i byggnader.Det ökar brandsäkerheten och skyddar människor och egendom från skador

Fasadfogning

Fasadfogning används för att tätning och anslutning mellan olika byggmaterial på en byggnads exteriör, vilket säkerställer både väderskydd och estetisk enhetlighet

Fönster

Effektiv fönsterfogning bygger på rätt material och korrekt applicering. Det skyddar mot vatteninträngning, luftläckage och säkerställer långsiktig funktion.

Kök och badrum

.I kök och badrum används vattentäta, mögelresistenta fogmaterial med hög elasticitet och lätt rengöring. Professionell applicering är avgörande både för långvarig täthet och estetiskt tilltalande ytor.

Estetisk fogning

Estetisk fogning kan skapa fogar mellan olika byggmaterial eller ytor. Det påverkar den visuella upplevelsen av en yta eller byggnad.

Vattenskydd

Alla ytor är förbereds ordentligt. Vattentäta och flexibla material appliceras därefter mycet noggrant. God dokumentation, regelbunden inspektion och underhåll säkerställer långsiktig täthet.

Be oss om en offert

Behöver du hjälp med att räkna på ett jobb - eller har du kanske frågor inför en upphandling av fogningstjänster till ett projekt? Hör av dig till oss!

14 + 2 =

Har du frågor om fogning?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om fogning eller om de tjänster vi erbjuder. Allt börjar med ett samtal.

Slå en signal på: 0708-84 44 24

Följ oss på sociala medier

Adress
Rolfs Kullevägen 5
441 93 Alingsås

info@fogtjanst.se