Problem med vatteninläckage?

Alingsås fogtjänst har stor erfarenhet av vatteninläckage från alla de uppdrag vi haft genom åren. Vi kan därför hjälpa dig ta reda på varifrån läckaget kommer och hur det har uppstått. Konsultera oss, så hjälper vi dig.

Att komma fram till vad som faktiskt har orsakat ett vattenläckage kan vara svårt. Du kan anlita oss som konsulter, så kommer vi ut och gör en bedömning, och hjälper dig komma fram till orsaken till ditt vatteninläckage.

Om fogning och vatteninläckage

Det är viktigt att komma ihåg att fogningen är en del av själva fasadsystemet. Ett väl fungerande  fasadsystem ger ett effektivt vattenskydd både invändigt och utvändigt på byggnader. 

Vatteninläckage har oftast sin grund i en brist i fasadsystemet som helhet. För att åtgärda problemet behöver man ta reda på vad som orskat felet, och därefter åtgärda det på rätt sätt. Det är sällan så enkelt som att en fog har släppt och behöver bytas – anledningen till inläckaget beror ofta på något helt annat.

Man “lagar” inte med fog

Oftast beror vattenläckage på andra anledningar än själva fogningen. Därför är det viktigt är att se över sitt hus, plåtarnas anslutytor, rensa sina stuprännor och se över grunden. Om du har ett pågående vatteninläckage kan vi komma och göra en utredning och peka på olika anledningar som det kan bero på, och hjälpa till att åtgärda dem.

Kontakta oss direkt

Vänta inte med att kontakta oss om du behöver hjälp!
Du hittar mer information om våra konsulttjänster här.

Har du fler frågor?

Ring oss på:

Vi fixar alla typer av fogning

Fogning är ett moment som ofta glöms bort när en entreprenad planeras, men som ändå alltid måste utföras och dokumenteras. Vi på Alingsås fogtjänst erbjuder alla typer av fogningstjänster, har alla certifieringar som krävs och erbjuder all den dokumentation som byggnadsinspektörer och brandinspektörer kommer att kräva av dig.

Brandfogning

Brandfogning är avgörande för att förhindra brandspridning i byggnader.Det ökar brandsäkerheten och skyddar människor och egendom från skador

Fasadfogning

Fasadfogning används för att tätning och anslutning mellan olika byggmaterial på en byggnads exteriör, vilket säkerställer både väderskydd och estetisk enhetlighet

Fönster

Effektiv fönsterfogning bygger på rätt material och korrekt applicering. Det skyddar mot vatteninträngning, luftläckage och säkerställer långsiktig funktion.

Kök och badrum

.I kök och badrum används vattentäta, mögelresistenta fogmaterial med hög elasticitet och lätt rengöring. Professionell applicering är avgörande både för långvarig täthet och estetiskt tilltalande ytor.

Estetisk fogning

Estetisk fogning kan skapa fogar mellan olika byggmaterial eller ytor. Det påverkar den visuella upplevelsen av en yta eller byggnad.

Vattenskydd

Alla ytor är förbereds ordentligt. Vattentäta och flexibla material appliceras därefter mycet noggrant. God dokumentation, regelbunden inspektion och underhåll säkerställer långsiktig täthet.

Be oss om en offert

Behöver du hjälp med att räkna på ett jobb - eller har du kanske frågor inför en upphandling av fogningstjänster till ett projekt? Hör av dig till oss!

4 + 1 =

Har du frågor om fogning?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om fogning eller om de tjänster vi erbjuder. Allt börjar med ett samtal.

Slå en signal på: 0708-84 44 24

Följ oss på sociala medier

Adress
Rolfs Kullevägen 5
441 93 Alingsås

info@fogtjanst.se