Vi erbjuder konsulttjänster

Ibland är det bra att ha tillgång till pålitliga konsulttjänster, exempelvis om det plötsligt uppstår problem med vattenläckage eller behov av brandtätning. Alingsås fogtjänst erbjuder praktisk kunskap i form av konsulttjänster just av denna anledning. Genom att engagera oss i tid kan vi hjälpa till att identifiera och åtgärda problem effektivt, vilket kan spara både tid och pengar på lång sikt.

Vattenskador

Vi har stor erfarenhet av vattenläckage. Vi möter ofta vattenläckage i byggnader där många tror att fog är lösningen. Fog kan vara en lösning men oftast beror vattenläckage på andra anledningar.

Det är viktigt att se över sitt hus, plåtars anslutsytor, rensa sina stuprännor och se över grunden. Om du har ett pågående vatteninläckage kan vi komma och göra en utredning och peka på olika anledningar som det kan bero på, och hjälpa till att åtgärda dem.

Brandtätning

Anlita oss gärna i olika typer av brandtätningsarbeten och ring oss i tid, så att rätt typ av passiv brandtätning kan utföras till minsta möjliga pris. Ju titdigare i processen vi kommer in desto större möjlighet har vi att  påverka slutresultatet och kostnaden.

Auktoriserade brandfogare

Vi på Alingsås fogtjänst har genomgått utbildningar via “Fog- och brandskyddsföretagen” och är därmed auktoriserade brandfogare. Vi arbetar med material från Protecta polyseam.

Vill du veta mer?

Ring oss på:

Vi fixar alla typer av fogning

Fogning är ett moment som ofta glöms bort när en entreprenad planeras, men som ändå alltid måste utföras och dokumenteras. Vi på Alingsås fogtjänst erbjuder alla typer av fogningstjänster, har alla certifieringar som krävs och erbjuder all den dokumentation som byggnadsinspektörer och brandinspektörer kommer att kräva av dig.

Brandfogning

Brandfogning är avgörande för att förhindra brandspridning i byggnader.Det ökar brandsäkerheten och skyddar människor och egendom från skador

Fasadfogning

Fasadfogning används för att tätning och anslutning mellan olika byggmaterial på en byggnads exteriör, vilket säkerställer både väderskydd och estetisk enhetlighet

Fönster

Effektiv fönsterfogning bygger på rätt material och korrekt applicering. Det skyddar mot vatteninträngning, luftläckage och säkerställer långsiktig funktion.

Kök och badrum

.I kök och badrum används vattentäta, mögelresistenta fogmaterial med hög elasticitet och lätt rengöring. Professionell applicering är avgörande både för långvarig täthet och estetiskt tilltalande ytor.

Estetisk fogning

Estetisk fogning kan skapa fogar mellan olika byggmaterial eller ytor. Det påverkar den visuella upplevelsen av en yta eller byggnad.

Vattenskydd

Alla ytor är förbereds ordentligt. Vattentäta och flexibla material appliceras därefter mycet noggrant. God dokumentation, regelbunden inspektion och underhåll säkerställer långsiktig täthet.

Be oss om en offert

Behöver du hjälp med att räkna på ett jobb - eller har du kanske frågor inför en upphandling av fogningstjänster till ett projekt? Hör av dig till oss!

13 + 11 =

Har du frågor om fogning?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om fogning eller om de tjänster vi erbjuder. Allt börjar med ett samtal.

Slå en signal på: 0708-84 44 24

Följ oss på sociala medier

Adress
Rolfs Kullevägen 5
441 93 Alingsås

info@fogtjanst.se